DADES DE L'EMPRESA
Empresa:
Persona de contacte:
E-mail:
Telèfon:
Adreça:
C.P. i població:
Comentari (opcional):
 
COMANDA: Indiqui el número de palets que desitja

SIFÓ
Gatell 1 l. / 75 cl. (vidre)    Palets
Tradicional 1,5 litres (PET)    Palets
Rosca 1,5 litres (PET)    Palets de 30 packs
     Palets de 76 packs
Rosca 50 cl. (PET)    Palets

GASOSA
1,5 litres (PET)    Palets de 30 packs
     Palets de 76 packs
1 litre (vidre)    Palets
50 cl. (vidre)    Palets
50 cl. (PET)    Palets de 96 packs
     Palets de 128 packs

AIGUA AMB GAS
1,5 litres (PET)    Palets de 30 packs
     Palets de 76 packs
50 cl. (PET)    Palets de 96 packs
     Palets de 128 packs

LLIMONA
2 litres (PET)    Palets
1,5 litres (PET)    Palets de 30 packs
     Palets de 76 packs
50 cl. (PET)    Palets

TARONJA
2 litres (PET)    Palets
50 cl. (PET)    Palets

COLA
2 litres (PET)    Palets